Sever virtualisatie

De voornaamste reden om te kiezen voor Server Virtualisatie is, om te besparen op hardware. De besparing kan optreden doordat, in een gevirtualiseerde omgeving, meerdere virtuele servers (softwarematig) op één fysieke server (hardwarematig) geplaatst kunnen worden. In een gevirtualiseerde omgeving worden de beschikbare bronnen (processor en geheugen) immers beter benut.

Bij virtualisatie wordt er een laag tussen het besturingssysteem en de hardware geplaatst. Hierdoor is het besturingssysteem niet meer afhankelijk van de hardware waarop het is geïnstalleerd. Dit biedt met name voordelen bij het herstellen van de server op andere hardware, na bijvoorbeeld een defect. Eveneens biedt een gevirtualiseerde serveromgeving meer stabiliteit, doordat redundantie en fouttolerantie gemakkelijker toepasbaar zijn.

Virtualisatie maakt het mogelijk om software, onafhankelijk van de hardware, te laten functioneren doordat er een laag tussen geplaatst wordt. Virtualisatie heeft daardoor de volgende voordelen:
Een virtuele server kan op elke fysieke server worden geplaatst, omdat het hardware onafhankelijk is;
Door een beter gebruik van de beschikbare bronnen kan het mogelijk worden om meerdere virtuele servers op één fysieke server te laten opereren, waardoor een hardwarebesparing kan optreden;
Sneller herstel bij hardwarematige problemen. Doordat het hardwareonafhankelijk is kan de virtuele server op een andere fysieke server geplaatst worden, waardoor er minimale downtijd benodigd is en de omgeving snel op een alternatieve manier hersteld kan worden;

Nieuwe virtuele servers zijn gemakkelijker op te bouwen, doordat ze naast de bestaande omgeving kunnen worden opgezet.
Server Virtualisatie is op het functionele vlak al direct van toegevoegde waarde. Door de inzet van een enterprise omgeving ontstaat een serverpark dat flexibel en schaalbaar is en dat bij storingen snel en in veel gevallen zelfs automatisch gereproduceerd kan worden.
ATTComputer implementeert dagelijks gevirtualiseerde serveromgevingen. Uiteraard zijn er ook andere oplossingen op servergebied voorhanden. Wij informeren u daar graag over.

24 uur per dag, 365 dagen per jaar

Onze IT-ondersteuning is uitstekend georganiseerd. Onze medewerkers staan 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar.

nl_NL_formalNL