Disaster recovery
& backup

Disaster Recovery en back-up; twee verschillende dingen die nog wel eens worden gezien als hetzelfde. Het onderscheid is vaak niet helemaal duidelijk voor organisaties.

Disaster Recovery is een verzameling van beleid en procedures om na het ontstaan van een calamiteit de continuïteit van IT infrastructuur en de daarop draaiende (bedrijfskritische) applicaties te kunnen waarborgen. ATTComputer kan er samen met u voor zorgen de beschikbaarheid en de continuïteit van uw IT infrastructuur te waarborgen mocht er zich een calamiteit voor doen. Disaster Recovery is op vele lagen mogelijk in de IT infrastructuur; denk bijvoorbeeld aan replicatie in de storagelaag, virtualisatielaag of in de applicatielaag. Het gebruikte scenario is afhankelijk van de door uw gestelde beschikbaarheids- en continuïteitseisen. Op basis hiervan kan ATTComputer een Disaster Recovery plan opstellen.

Back-up is het bewaren en/of archiveren van data met een vooraf gedefinieerd beleid. Back-up van data is in feite het kopiëren van de bestaande data om dataverlies (dataloss), door menselijke fouten of door IT falen, tegen te kunnen gaan. In het korte verleden werd back-up data veelal opgeslagen en gewaarborgd op tapes met daarbijhorende tape-libraries, maar echter door de steeds voordeligere opslagcapaciteit op disk en door het eenvoudigere beheer wordt back-up data steeds vaker opgeslagen op disk; ook wel back-up-to-disk. Belangrijk bij back-up is het retentiebeleid dat soms samenhangt met wettelijke regelgeving.

24 uur per dag, 365 dagen per jaar

Onze IT-ondersteuning is uitstekend georganiseerd. Onze medewerkers staan 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar.

nl_NL_formalNL